04/10/2009 - 07:07

Bế mạc phiên họp thứ 24 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

UBTVQH cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát

Chiều 3-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi nghe các thành viên UBTVQH đóng góp ý kiến về Báo cáo công tác năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận: đây là lần đầu tiên, UBTVQH báo cáo tình hình hoạt động của mình trước Quốc hội, vì thế cần chuẩn bị báo cáo kỹ càng, cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, khách quan. Các thành viên UBTVQH cơ bản đã nhất trí với dự thảo báo cáo, nhưng để nâng cao chất lượng và đạt với yêu cầu mà các thành viên UBTVQH mong muốn thì báo cáo cần được viết gọn lại, mang tính khái quát cao hơn, trong đó cần tập trung phân tích, đánh giá khách quan những ưu, khuyết điểm trong hoạt động của UBTVQH để tập trung phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá cho rằng, UBTVQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành công việc theo chức năng với chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của các thành viên UBTVQH, báo cáo công tác năm 2009 của UBTVQH cần nêu bật được những điểm mạnh, mới, những điểm nhấn về quá trình UBTVQH hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét, UBTVQH có ý thức đổi mới thường xuyên, cải tiến và hoàn thiện cách thức làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ý thức đổi mới, cầu thị của UBTVQH được thể hiện trong từng phiên họp, từng cuộc họp, trong mỗi Ủy ban Quốc hội và Hội đồng Dân tộc. Trong một năm qua, UBTVQH đã giữ được nề nếp làm việc, bảo đảm, theo đúng quy chế, quy trình với tinh thần đoàn kết, thân ái, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Các đồng chí ủy viên UBTVQH đã nỗ lực, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, UBTVQH cần đẩy mạnh vai trò của Ủy ban trong việc khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác soạn thảo pháp luật. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, để nội dung, chất lượng các điều luật có giá trị lâu dài trong thực tế. UBTVQH cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác giám sát, để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của cử tri cả nước.

Các thành viên UBTVQH đã cho ý kiến Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12, nhất trí với dự kiến sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 vào ngày 20-10-2009 và Quốc hội có thể sẽ họp phiên bế mạc vào ngày 24-11-2009.

Trước đó, sáng 3-10, tại Hà Nội, tiếp tục phiên họp thứ 24, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các thành viên UBTVQH đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Các thành viên Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết và quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đa số ý kiến cũng cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục lần này chỉ nên tập trung vào những vấn đề thật sự bức xúc mà thực tiễn đòi hỏi, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu lực quản lý giáo dục. Việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Giáo dục cần phải có thời gian nghiên cứu công phu, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thật đầy đủ việc thi hành Luật Giáo dục, cùng với việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 cũng như đề án tổng thể về cải cách giáo dục theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ bảy và lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Các thành viên UBTVQH đã thảo luận về một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để các điều, khoản quy định trong dự thảo có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn, tháo gỡ được những vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật Giáo dục năm 2005; giúp cho việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục lần này thực sự thuyết phục.

XUÂN KHU- PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết