30/06/2012 - 18:40

SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 2,29%

Vụ trưởng Vụ Dân số Lao động - Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết: Sáu tháng đầu năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,29%; trong đó khu vực thành thị là 3,62% và khu vực nông thôn là 1,65%.

So sánh với cùng kỳ năm 2011 có tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,58%, thất nghiệp thành thị là 3,96% và nông thôn là 2,02% thì tỷ lệ thất nghiệp sáu tháng đầu năm 2012 là tương đối thấp, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp sáu tháng qua cũng chỉ tương đương với tỷ lệ thất nghiệp chung của các nước trong khu vực và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp của nhiều nước đang phát triển và phát triển trên thế giới.

Hiện lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,7 triệu người, tăng 1,3 triệu người so với năm 2011; trong đó lao động nam chiếm 51,6%; lao động nữ chiếm 48,4%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 47,1 triệu người, tăng 0,6 triệu người; trong đó nam chiếm 53,7%; nữ chiếm 46,3%. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế năm 2012 ước tính 51,6 triệu người, tăng 1,3 triệu người so với năm 2011; trong đó lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,9%; khu vực dịch vụ chiếm 31,1%.

Để đảm bảo chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 853/QĐ-TTg ngày 3-6-2011 hỗ trợ học phí với lãi suất ưu đãi 0,65%/tháng cho học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục được triển khai tại các địa phương nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Đối với người làm công ăn lương, mức lương tối thiểu tăng từ 830 nghìn đồng/tháng lên 1,05 triệu đồng/tháng từ 1-5-2012 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước cũng phần nào cải thiện đời sống cho người lao động.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết