28/11/2022 - 09:00

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước 

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU về tuyên truyền an ninh môi trường (ANMT) phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn TP Cần Thơ. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện bảo đảm ANMT, bảo vệ môi trường sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về ANMT, hướng tới phát triển bền vững đất nước...

Trồng cây xanh là hoạt động thường niên trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: T. TRINH

Trồng cây xanh là hoạt động thường niên trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: T. TRINH

Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANMT, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo đảm ANMT. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về ANMT nổi cộm hiện nay, như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, ANMT biển, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học... ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tuyên truyền về chính sách liên quan bảo vệ môi trường; cổ vũ các mô hình đổi mới, sáng tạo, chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm ANMT. Phát hiện, biểu dương những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANMT; đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền, thông tin tích cực, có định hướng, đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập về ANMT nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

PV

Chia sẻ bài viết