28/06/2020 - 18:10

Từ ngày 8 đến 10-7-2020
Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 17 HÐND thành phố

(CT)- Thường trực HÐND TP Cần Thơ quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17 của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HÐND thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10-7-2020 tại Hội trường UBND thành phố. Dự kiến chương trình kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 về: tình hình hoạt động của Thường trực HÐND thành phố, kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố; việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HÐND thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 17; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND thành phố; thông báo về hoạt động của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HÐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HÐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị thông qua 22 dự thảo nghị quyết do Thường trực HÐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp; đồng thời, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết