04/08/2009 - 07:40

Từ 13-9, mức phí cấp phép 1 quảng cáo là 4 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, áp dụng từ ngày 13-9. Theo đó, mức phí cấp phép quảng cáo tối đa không quá 4 triệu đồng/giấy phép.

Cụ thể, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên là: 600.000 đồng/giấy phép/trụ cột hoặc biển nan lật nhân với số nội dung sản phẩm quảng cáo. Tương tự cách tính đó, với diện tích từ 30-40m2 là 500.000 đồng, từ 20-30m2 là 400.000 đồng, từ 10-20m2 là 200.000 đồng và dưới 10m2 là 100.000 đồng. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác là 100.000 đồng/cái. Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp phép cho các trường hợp trên không quá 4 triệu đồng/giấy phép.

Đối với lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và ngang) là 50.000 đồng/cái. Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp phép không quá 2 triệu đồng/giấy phép. Trường hợp cấp gia hạn thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết