04/02/2024 - 20:41

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tuyển 100 học sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 

(CT) - Năm học 2024-2025, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (quận Ô Môn) dự kiến tuyển sinh 100 học sinh lớp 10. Tỷ lệ tuyển sinh là 100% học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh trên địa bàn thành phố được xem xét tuyển sinh vào trường.

Một buổi học của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú. Ảnh: B.NG

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT vào trường được thực hiện bằng phương thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là học sinh là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong địa bàn thành phố; học sinh là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ngoài địa bàn thành phố mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền hoặc xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền; học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển từ ngày 18-6-2024 đến ngày 23-7-2024.

B.NG

Chia sẻ bài viết