25/08/2009 - 22:02

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Trở thành đô thị loại I là động lực thúc đẩy để thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ

Có thể nói, năm 2009 là một năm có nhiều dấu ấn quan trọng trên chặng đường phát triển của thành phố Cần Thơ: Thành phố tròn 5 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và bước vào năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”. Đây cũng là năm thành phố “gặt hái” được những thành quả lớn: được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng II và được Chính phủ công nhận là đô thị loại I. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã dành cho Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn nhân dịp thành phố long trọng tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu cao quý này.

Thưa đồng chí Chủ tịch, để được công nhận là đô thị loại I như hôm nay, những thành tựu nào là quan trọng nhất mà TP Cần Thơ đã đạt được?

- 5 năm qua, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, khó khăn, thành phố Cần Thơ vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân 5 năm đạt 15,64%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 ước đạt 1.444 USD, tăng hơn gần 800USD so với năm 2004. Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng từng bước hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. 5 năm qua, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng mang tầm khu vực và quốc gia như: cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ, Cảng biển Cái Cui, tuyến đường Mậu Thân - sân bay Cần Thơ, quốc lộ 91 B - Nam sông Hậu... đã được triển khai xây dựng giúp bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Thành phố từng bước thể hiện được vai trò, vị trí trung tâm trên một số mặt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Đối chiếu với 5 tiêu chí để trở thành đô thị loại I, thành phố Cần Thơ đã đạt được 82,39 điểm/100 điểm, (vượt quy định 12,39 điểm). Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng như: diện tích nhà ở, tỷ lệ nhà kiên cố, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc... đều đạt và vượt các tiêu chí của đô thị loại I theo quy định. Với sự phát triển ấy, việc thành phố Cần Thơ được công nhận đô thị loại I là phù hợp quy luật khách quan về sự phát triển đô thị.

Thưa đồng chí, đâu là nguyên nhân để thành phố đạt được những thành tựu to lớn như hôm nay?

- Có thể nói, những kết quả thành phố đạt được sau 5 năm trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố...

Ngay sau khi TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương được thành lập, ngày 17 tháng 2 năm 2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 về cơ chế ngân sách tài chính ưu đãi đối với thành phố Cần Thơ để cụ thể hóa Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và các Bộ, ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Xác định vị trí và tầm quan trọng mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra, Đảng bộ thành phố đã nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao lòng phấn khởi, tự hào, phát huy sức mạnh toàn dân trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh việc sớm ổn định tổ chức, nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ, xác định những khâu đột phá, có bước đi thích hợp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có bước đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung cho cơ sở, trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thành phố cũng chú trọng hợp tác liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trên nhiều lĩnh vực, tạo thuận lợi để thành phố từng bước vươn lên.

Ý nghĩa lớn nhất từ thực tiễn 5 năm qua là, khi tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân thì khó khăn dù lớn đến đâu, nhiệm vụ có nặng nề đến mấy cũng sẽ vượt qua và hoàn thành xuất sắc.

Một góc Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: K. XUÂN

Vậy, còn những tiêu chí nào chưa đạt và sẽ được tập trung cải thiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Việc hoàn thiện một số tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật còn chưa đạt, đồng thời tiếp tục nâng cao các tiêu chí đô thị loại I sẽ được thành phố tập trung thực hiện thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 366/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố xác định mục tiêu ưu tiên phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng phát triển công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đô thị, tăng mật độ dân cư đô thị; tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; nâng cao tính đồng bộ về hạ tầng giao thông với các loại hình hạ tầng khác có liên quan như: cấp điện, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vận tải công cộng... Thành phố cũng sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch đô thị theo hướng ổn định, bền vững, có bản sắc; triển khai xây dựng hệ thống công trình công cộng dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao có quy mô lớn cấp vùng, có nhiều công trình điểm nhấn tạo dấu ấn riêng cho đô thị. Bằng nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn vay, vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ, đảm bảo cho các chỉ tiêu còn thấp so với quy định trong 1 - 2 năm tới đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Cụ thể, thành phố sẽ tập trung đầu tư mở rộng các khu, cụm công nghiệp hiện có, như Khu công nghiệp Trà Nóc II, Khu công nghiệp Hưng Phú I, II, đồng thời đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới như khu TTCN quận Bình Thủy, Ô Môn. Để phát triển về thương mại - dịch vụ, thành phố tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tổ chức hợp tác, liên kết; gắn việc quy hoạch, tổ chức dân cư tại các khu đô thị mới với việc phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhiều loại hình kinh tế, dịch vụ thuộc các sở hữu khác nhau. Đây được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch cơ cấu nhanh và mang yếu tố cộng đồng cao nhất, khả thi nhất. Đối với nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thành phố sẽ tập trung đầu tư các công trình giao thông đầu mối, mang tính liên khu vực, tạo động lực cho sự phát triển; hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ và đề nghị Trung ương đầu tư các công trình giao thông do Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ, như: Quốc lộ 91 từ Cần Thơ đi An Giang và, Quốc lộ 91B đạt quy mô đường cấp III đồng bằng và Quốc lộ Nam sông Hậu từ điểm giao đường 3-2 đến rạch Cái Cui. Nâng cấp quốc lộ I hoàn chỉnh có quy mô phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương; hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng cầu Cần Thơ đúng tiến độ. Kiến nghị Trung ương sớm có phương án và thực hiện việc nạo vét kênh Quan Chánh Bố. Về phía địa phương, sẽ sớm đầu tư, xây dựng hoàn thành các tuyến đường do địa phương quản lý như tuyến Mậu Thân - Sân bay Cần Thơ, đường tỉnh 920, đường tỉnh 917 (Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức), đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)...

Về chỉ tiêu thoát nước, thành phố sẽ bố trí đủ vốn đối ứng để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án thoát nước vay của Ngân hàng tái thiết Đức, đồng thời xúc tiến kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt.

Để tăng mật độ cây xanh, từ nay đến năm 2010, thành phố phát động phong trào trồng cây xanh trong các tổ chức, địa phương, hộ gia đình, nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu và tăng mật độ cây xanh trong khu ở. Yêu cầu các chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị phải thực hiện trồng cây xanh vỉa hè, xây dựng công viên theo quy hoạch được duyệt trong dự án do mình làm chủ đầu tư. Thành phố cũng sẽ có cơ chế khuyến khích các tổ chức và công dân đầu tư các khu du lịch sinh thái; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các khu du lịch cồn Cái Khế, Khu du lịch sinh thái Cồn Khương, khu du lịch sinh thái Cồn Sơn và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư khu du lịch sinh thái Cồn Ấu... những nơi được xem là “lá phổi xanh” của thành phố; tập trung thực hiện các thủ tục để tổ chức khởi công xây dựng kè kết hợp với công viên ven sông Cần Thơ, sông Hậu.

Thành phố cũng quyết tâm từ nay đến cuối năm 2009 sẽ thực hiện xong việc quy hoạch địa điểm, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, công suất 1.000 tấn/ngày. Phấn đấu đến năm 2011 nhà máy đi vào hoạt động.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa về cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị sẽ được tập trung thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Lãnh đạo thành phố nhận thức sâu sắc rằng, để xứng đáng là đô thị loại I không chỉ đơn thuần là đạt các chỉ tiêu về hạ tầng mà cần phải đáp ứng các yêu cầu về văn minh đô thị, thể hiện qua các mặt: chính quyền đô thị vững mạnh; nguồn nhân lực, trình độ đội ngũ cán bộ, trình độ dân trí đảm bảo thực thi các quy định quản lý đô thị theo yêu cầu. Vì thế, đào tạo nguồn lực một cách đồng bộ chất lượng cao, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp và cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và vận động phát triển của đô thị cũng sẽ là những trọng tâm nhiệm vụ trong thời gian tới. Thành phố cũng sẽ tập trung xây dựng và bồi đắp để người Cần Thơ phát huy những phẩm chất tốt đẹp: “năng động, trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Thưa đồng chí, sau khi trở thành đô thị loại I, mục tiêu kế tiếp của TP Cần Thơ là gì?

- Nghị quyết số 45/NQ-TW của Bộ Chính trị đã nêu: “Cần Thơ phải phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để trở thành đô thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng”. Vì thế, chắc chắn rằng phấn đấu để 10 năm tới Cần Thơ cơ bản là thành phố công nghiệp cũng là bước đi tất yếu trong lộ trình phát triển của thành phố.

Trong tiến trình đi đến mục tiêu ấy, những khó khăn, thử thách cũng sẽ tăng hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân thành phố phải nỗ lực hơn nữa. Những gì thành phố đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua sẽ là những tiền đề quan trọng, cộng với việc phát huy những tiềm năng dồi dào, truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần lao động cần cù và sáng tạo của con người Cần Thơ, tin chắc rằng thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, gặt hái những thắng lợi mới tiếp theo, thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng theo tinh thần NQ45.

Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết