14/07/2009 - 20:03

Trợ cấp thôi việc

Hỏi: Tôi có thời gian làm việc cho công ty được 12 tháng. Nay, tôi có đơn xin nghỉ việc và được sự đồng ý bằng văn bản của công ty. Vậy, tôi có được nhận trợ cấp thôi việc không? Mức trợ cấp như thế nào?

Nguyễn Văn Hùng
(quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc này được luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp:

Căn cứ Điều 42 Bộ luật Lao động và Nghị định 44/2003/NĐ-CP, ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động. Cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có).

Do đó, trường hợp của bạn, nếu đã có thời gian làm việc cho công ty đủ 12 tháng, thì sẽ được nhận trợ cấp thôi việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có). Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003, là tiền lương bình quân của 6 (sáu) tháng liền kề, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết