09/07/2024 - 07:29

Triển khai thực hiện tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 

(CT) - Thực hiện Quyết định số 1699/QÐ-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định nêu trên.

Các bé ở một trường mầm non của huyện Vĩnh Thạnh trong giờ hoạt động làm quen tiếng Anh trên thiết bị công nghệ.

Theo Quyết định số 1699/QÐ-BGDÐT, có 1 bộ tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non được phê duyệt. Tên sách là “Làm quen tiếng Anh (dành cho trẻ 3-6 tuổi)”, gồm: tài liệu dành cho trẻ 3-4 tuổi (tập 1, 2); 4-5 tuổi (tập 1, 2); 5-6 tuổi (tập 1, 2); flashcard dành cho 3-4 tuổi (72 thẻ); 4-5 tuổi (107 thẻ); 5-6 tuổi (119 thẻ); file nghe. Tác giả gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh, Võ Ngọc Thu, Nguyễn Khoa Diệu Anh; đơn vị tổ chức biên soạn: Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quản lý giáo dục Ðầu tư EMG.

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết