08/04/2011 - 09:00

Triển khai Nghị định 05 về công tác dân tộc cho lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam

(CT)- Ngày 7-4-2011, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc cho lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Nghị định 05/2011/NĐ-CP gồm 5 chương, 28 điều được Chính phủ ban hành ngày 14-1-2011 và có hiệu lực từ ngày 4-3-2011. Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc; lợi dụng các vấn đề dân tộc để xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết