16/04/2024 - 08:44

Triển khai kế hoạch chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố năm 2024.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ truyền thông về bình đẳng giới cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng nghề.

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể cho công tác truyền thông: tối thiểu 70% số người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ; 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau; tuyên truyền, kết nối và trực tiếp cung ứng dịch vụ phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới TP Cần Thơ; mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Công tác xã hội, hình thức trực tiếp và trực tuyến qua tổng đài điện thoại số 18008065, giới thiệu kết nối về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 khi người dân có nhu cầu; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác bình đẳng giới cấp cơ sở.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp gồm: truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng; duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực có liên quan về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính trong và ngoài thành phố trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra, giám sát và báo cáo công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tin, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết