24/09/2021 - 19:19

Triển khai hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hàng hải

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4089/UBND-KT, ngày 23-9-2021, về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (Hướng dẫn tạm thời).

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1588/QÐ-BGTVT ngày 27-8-2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời. Ðồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, UBND quận, huyện, các đơn vị vận tải và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế của địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một số cảng, bến thủy nội địa có mật độ phương tiện cao hoặc các chốt kiểm soát dịch trên đường thủy (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với thuyền viên, người lái phương tiện và người đi cùng, công nhân bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ tại các cảng, bến. UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thành lập các chốt kiểm soát dịch trên đường thủy (nếu thấy cần thiết) và thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy để kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường thủy...

PV

Chia sẻ bài viết