03/11/2023 - 10:25

Triển khai cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi là” 

(CT) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử, với chủ đề “Việt Nam trong tôi là”.

Sinh viên TP Cần Thơ viếng mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Sinh viên TP Cần Thơ viếng mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Đối tượng tham gia là cá nhân hoặc nhóm tác giả quốc tịch Việt Nam, đang học tập, lao động, sinh sống trong và ngoài nước, không quá 35 tuổi. Nội dung tác phẩm tập trung giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyền thống văn hóa của các địa phương, dân tộc; giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của đất nước trong sự nghiệp đổi mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; lịch sử, các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và vai trò của Đoàn, Hội, Đội và thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cuộc thi được tổ chức theo 2 vòng: vòng bình chọn và chung khảo. Ở vòng bình chọn theo tuần từ ngày 2-11 đến hết ngày 30-11-2023. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi bài dự thi trên trang web: vietnamtrongtoila.doanthanhnien.vn để tiến hành bình chọn trực tuyến. Ở vòng chung khảo, 8 tác phẩm được trao giải tuần sẽ tiếp tục được bình chọn trên trang web (diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4-12-2023). Đồng thời, các tác giả/nhóm tác giả thuyết trình trực tuyến về tác phẩm của mình trước hội đồng giám khảo. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào điểm chấm của Ban giám khảo và điểm bình chọn để xác định các tác phẩm đạt giải.

Tin, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết