25/04/2008 - 11:37

Triển khai Chương trình việc làm và Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 24-4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình việc làm và Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa, với những khó khăn về tốc độ dân số tăng cao trên 1%/năm, hàng năm trên 1 triệu người bước vào tuổi lao động; thị trường lao động phát triển không đồng đều; có tới 60- 70% là lao động phổ thông; hệ thống các kênh giao dịch việc làm gián tiếp còn hạn chế,... đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tạo việc làm trong giai đoạn 2006-2010. Do vậy, Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động để có cơ hội có việc làm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2010 là góp phần bảo đảm việc làm cho khoảng 49,5 triệu lao động, tạo việc làm mới cho 8 triệu lao động trong 5 năm (2006-2010) và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 5% vào năm 2010. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2010 sẽ tạo việc làm cho 2- 2,2 triệu lao động thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2010, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1,7- 1,8 triệu lao động theo các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và tạo việc làm ngoài nước cho 40- 50 vạn lao động từ các hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

DƯƠNG VƯƠNG LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết