14/01/2009 - 09:43

Triển khai Chương trình tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng trong năm 2009

Chánh văn phòng “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” Nguyễn Đình Hiệp cho biết: Chương trình tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng sẽ được triển khai trong năm 2009 cùng với Chương trình tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng đang được tiến hành hiện nay.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang khẩn trương soạn thảo thông tư hướng dẫn soạn thảo một thông tư hướng dẫn riêng cho các toà nhà Chính phủ thực hiện tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với các tư vấn nước ngoài để thiết kế xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng của chính Bộ Công Thương.

Năm 2008, cả nước mới có 28/100 tòa nhà tiết kiệm năng lượng được lọt vào cuộc thi tòa nhà tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn của ASEAN; trong đó có 3 tòa nhà đoạt giải. Đây là con số còn hạn chế so với tiềm năng tiết kiệm năng lượng của toàn quốc.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết