30/06/2022 - 08:04

Triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2030 

(CT) - Ngày 29-6, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phát triển TNQĐ giai đoạn 2021-2030.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe.

Chương trình này nhằm xây dựng thế hệ TNQĐ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, ý chí tự cường; có sức khỏe, đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, ý chí chiến đấu cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Lực lượng TNQĐ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Hằng năm, Ban TNQĐ phấn đấu có 100% TNQĐ được tuyên truyền, phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 100% thanh niên là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có trình độ cao đẳng, đại học theo biên chế, chức danh quy định; đến năm 2030 số ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học của thanh niên được ứng dụng, triển khai phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, kinh doanh tăng 15% so với năm 2020…

Dịp này, Ban TNQĐ tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Quân đội…

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết