22/04/2011 - 08:17

Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 -2020

(CT)- Ngày 21-4-2011, tại TP Cần Thơ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia VSTBPN Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; các Ủy viên Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Ban VSTBPN các Bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước... đã đến dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001-2010.
 

Chiến lược quốc gia VSTBPN Việt Nam đến năm 2010 được triển khai thực hiện từ năm 2002, với mục tiêu tổng quát là “Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Chiến lược đã đề ra 5 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể về thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tham gia quản lý, lãnh đạo và tăng cường năng lực hoạt động VSTBPN. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố cho thấy trong những năm qua, việc thực hiện bình đẳng giới nói chung và Chiến lược quốc gia VSTBPN nói riêng đã có sự tiến bộ nhất định, góp phần nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới. Hiện chỉ số quyền năng giới (GEM) của Việt Nam đạt 0,554, đứng vị trí 62/109 nước, thuộc nhóm có sự phát triển trung bình về giới và được đánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh một số mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm và chăm sóc sức khỏe cơ bản hoàn thành, thì vẫn còn 11 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Trong đó, chỉ tiêu về phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng, HĐND cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện và hầu hết các chỉ tiêu về giáo dục- đào tạo, về tham chính và tăng cường năng lực hoạt động VSTBPN chưa đạt kế hoạch đề ra.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020 là “Đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược trong giai đoạn tới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Ban VSTBPN các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong thực hiện Chiến lược quốc gia VSTBPN đến năm 2010. Nhất là những thành tựu trong lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ngày càng được quan tâm; tổ chức Hội LHPN các cấp ngày càng lớn mạnh... Phó Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011, như: tích cực ban hành các chương trình, đề án triển khai thực hiện Chiến lược; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện Chiến lược; tận dụng triệt để, triển khai quyết liệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy chuyên trách công tác giám sát, thực hiện chính sách bình đẳng giới... Đặc biệt đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp trong cuộc bầu cử sắp tới.

Dịp này, 26 tập thể, 38 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động VSTBPN từ năm 2001 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Tin, ảnh: P.LAM

Chia sẻ bài viết