05/06/2023 - 08:24

Trên 827 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

(CT) - Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ năm 2023, toàn thành phố hiện có 1.904 hộ nghèo, tỷ lệ 0,52% và 7.591 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,06% so với hộ dân. Ðến cuối năm 2023, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,32% (giảm 726 hộ nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều.

Lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ.

Năm 2023, thành phố phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo chủ yếu như: tất cả cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng; 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ duy trì và nhân rộng 33 mô hình giảm nghèo; tối thiểu 400 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp và kết nối việc làm thành công; tối thiểu 500 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở… Ðồng thời, tập trung thực hiện các dự án thành phần về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin… Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố năm 2023 là 827,374 tỉ đồng.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết