01/05/2019 - 17:22

Trên 8.097 tỉ đồng vốn đầu tư từ 3 dự án mới 

(CT) - Trong tháng 4, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án mới (dự án đầu tư trong nước và ngoài khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư 8.097,3 tỉ đồng. Bao gồm: Khu du lịch cồn Sơn (Resort TMS Cần Thơ) do Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS đầu tư, vốn đầu tư 1.571,3 tỉ đồng); Khu đô thị mới cồn Khương do Liên danh Công ty Cổ phần 216 và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - INVEST, vốn đầu tư  4.906,3 tỉ đồng; Khu đô thị mới - Khu 3 (Lô số 14A) do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức​ đầu tư với số vốn đầu tư 1.619,7 tỉ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 33 dự án thương mại, dịch vụ đang triển khai với tổng mức đầu tư 17.752 tỉ đồng; 88 dự án khu dân cư, tái định cư với tổng mức đầu tư 38.043 tỉ đồng. Các dự án đi vào triển khai thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực then chốt của thành phố, tạo đà tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Tổng công ty Cảng biển Pyeongtaek - Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực logistics.

Cùng với việc phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố và các sở ngành hữu quan thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để nhà đầu tư triển khai dự án. Đồng thời, cũng ban hành các cơ chế ràng buộc yêu cầu nhà đầu tư chứng minh năng lực thực hiện dự án, ký quỹ theo quy định và cam kết thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra.

THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
dự án đầu tư