05/09/2012 - 22:05

Trên 30.000 tỉ đồng hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm

(TTXVN)- Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng kinh phí dành cho Chương trình là 30.656 tỉ đồng nhằm hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm trên phạm vi toàn quốc. Chương trình sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho 0,7-0,8 triệu lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là ở khu vực nông thôn giai đoạn 2012-2015. Cụ thể, hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015. Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 80-120 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài...

Chia sẻ bài viết