31/10/2011 - 08:30

Trao đổi lý luận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhật Bản

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, từ ngày 27-10-2011, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ô-ga-ta Ya-su-ô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trưởng Ban Quốc tế, Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản, dẫn đầu thăm Việt Nam và tiến hành trao đổi lý luận lần thứ tư với Đảng ta.

Trong hai ngày 29 và 30-10-2011, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ IV với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề “Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI”.

Trong cuộc trao đổi lý luận, hai Đoàn đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích thực trạng và những xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội hiện nay; đặc điểm của sự vận động và biến đổi của thế giới đương đại đang tác động đến các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản; những cơ hội và thách thức đặt ra đối với các Đảng Cộng sản, phong trào cánh tả và công nhân trong tình hình mới. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu phân tích những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, những khó khăn và thách thức cần vượt lên trên con đường phát triển của mỗi Đảng. Các đại biểu nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới đương đại đang vận động với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học-công nghệ và toàn cầu hóa, tác động đến các mối quan hệ quốc tế đa chiều, xen kẽ và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản khẳng định yêu cầu có tính nguyên tắc là phải kiên định, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, vận dụng sáng tạo học thuyết đó vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước; đồng thời, cần không ngừng đổi mới và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của mỗi Đảng, tăng cường tình đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Ô-ga-ta Ya-su-ô đánh giá cao kết quả của cuộc trao đổi lý luận lần này, nhấn mạnh trao đổi lý luận giữa hai Đảng là rất cần thiết và bổ ích đối với công tác lý luận và hoạt động thực tiễn của mỗi Đảng; công tác lý luận có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối, phương hướng hoạt động và sự phát triển của mỗi Đảng trong giai đoạn mới. Vì vậy, trao đổi lý luận là một nội dung hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai Đảng, cần tiếp tục duy trì, không ngừng đổi mới cả về nội dung, phương thức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.

Thay mặt những người cộng sản Nhật Bản, đồng chí Ô-ga-ta Ya-su-ô chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em và đã tổ chức thành công cuộc trao đổi lý luận lần thứ IV giữa hai Đảng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng.

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết