07/07/2008 - 08:06

TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực

Kinh tế tập thể TP. Hồ Chí Minh, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã có những bước chuyển biến tích cực về số lượng lẫn chất lượng. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố, tại buổi tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã”, cho biết: TP. Hồ Chí Minh hiện có 2.934 tổ hợp tác, 456 HTX và 7 Liên hiệp HTX với số lượng xã viên, người lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể là 163.000 người. So với năm 2002, số tổ hợp tác, HTX và xã viên đều tăng cao, tỷ lệ HTX khá, giỏi được nâng lên (trên 70%), đời sống xã viên được cải thiện. Việc liên kết, hợp tác ngày càng mở rộng, cả trong và ngoài khu vực kinh tế tập thể; đã xuất hiện các nhân tố mới và mô hình HTX mới hoạt động có hiệu quả như mô hình hợp tác để xóa đói giảm nghèo, mô hình HTX thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các mô hình HTX mang tính xã hội hóa.

Qua tọa đàm cũng đã toát lên những nội dung tư tưởng về HTX của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư tưởng của Người trong việc phát triển kinh tế HTX thành phố; đồng thời nêu bật vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể, kinh tế HTX trong công cuộc đổi mới mà Đảng ta đã khẳng định.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết