15/01/2022 - 05:33

TP Cần Thơ xây dựng phương án tổ chức dạy học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 142/UBND-KGVX về việc thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến thống nhất về thời gian học trực tiếp của các em học sinh, như sau: Từ ngày 17-1, học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày kết hợp học trực tuyến. Từ ngày 7-2, trẻ mầm non học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày. Học sinh tiểu học học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà.

Thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng và triển khai phương án cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trước thời điểm trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp. Giao chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định phương án tổ chức dạy và học đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với từng cấp độ dịch.

* Ngay khi có công văn của UBND TP Cần Thơ, ngày 13-1, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ xây dựng 3 phương án tổ chức dạy học đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, phương án 1 (cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 1, cấp 2): Trẻ mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT; học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường (việc tổ chức cho trẻ học bán trú do UBND quận, huyện quyết định). Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến. Thực hiện 100% thời lượng được quy định trong chương trình môn học; chú ý các nội dung khó, phức tạp, nội dung cốt lõi, các nội dung thực hành; tổ chức các hoạt động trực tiếp trên lớp; đồng thời trực tuyến cho học sinh không có điều kiện đến lớp có thể tham gia học tập, học sinh có thể tương tác với lớp học trực tiếp. Tỷ lệ tiết học trực tuyến khoảng 10% đến 20% thời lượng chương trình nhằm bổ sung, tăng cường kiến thức cho học sinh theo chương trình môn học.

Phương án 2 (cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 3): Ưu tiên cho lớp 1, lớp 2, lớp 5, học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường. Các khối lớp khác của cấp tiểu học học tập qua truyền hình và các hình thức phù hợp khác. Cơ sở giáo dục có phương án chuyển tài liệu học tập đến học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình. Đối với bậc học mầm non, giáo viên hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ chức hoạt động giáo dục, vui chơi tại nhà bằng các hình thức phù hợp.

Phương án 3 (cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 4): với trẻ mầm non, giáo viên hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ chức hoạt động giáo dục, vui chơi tại nhà bằng các hình thức phù hợp. Học sinh tiểu học, THCS, THPT; học viên giáo dục thường xuyên học trực tuyến/học trên truyền hình và các hình thức học tập phù hợp khác.

Các phương án trên được thực hiện trong thời gian từ ngày 17-1 và từ ngày 7-2.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết