29/11/2020 - 09:47

TP Cần Thơ thực hiện thu hồi đất được 66/105 dự án

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020.

Theo đó, tổng số dự án cần thu hồi đất năm 2020 là 105 dự án, với diện tích cần thu hồi 421,63ha; trong đó 66 dự án vốn ngân sách và 39 dự án vốn ngoài ngân sách. Kết quả đến tháng 11-2020, UBND các quận, huyện đã và đang thực hiện thu hồi đất 66 dự án (48 dự án vốn ngân sách và 18 dự án ngoài ngân sách), diện tích 141,5ha (trong đó 38,67ha đất trồng lúa), đạt tỷ lệ 33,61%. Các quận, huyện chưa thực hiện thu hồi 39 dự án (18 dự án vốn ngân sách và 21 dự án ngoài ngân sách), diện tích 279,88ha… Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) của các dự án trong năm 2020, có 2 dự án tương ứng diện tích 1,49ha. Các chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 2 dự án này, gồm dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ (phường Ba Láng, quận Cái Răng).

Qua 11 tháng triển khai thực hiện, nhìn chung tiến độ thu hồi đất của các dự án tại các quận, huyện thực hiện chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác thu hồi đất của các quận, huyện; các địa phương hiện nay cũng còn thiếu quỹ nền để bố trí tái định cư cho các dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết