14/11/2017 - 12:07

TP Cần Thơ: Doanh nghiệp thành lập mới tăng 10% 

(CT)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong tháng 10 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 63 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 241 tỉ đồng. Lũy kế trong 10 tháng đã cấp mới cho 1.119 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 4.569 tỉ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 10% so với cùng kỳ 2016 và số vốn đăng ký tăng 3,7%. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp như: Tập huấn hỗ trợ kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về Luật Doanh nghiệp, Thông tư 133/2016/TTBTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tập huấn hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử quốc gia… nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố yên tâm hoạt động.

Ảnh: THANH ĐÌNH

Theo Kế hoạch số 41/KH-UBND “Khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020”, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn sẽ đạt 13.800 doanh nghiệp các loại hình. Do đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành hữu quan rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp triển khai bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để có đất sạch cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động.

THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết