21/09/2022 - 20:22

Tổng kết 15 năm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

(CT) - Sáng 21-9, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27).

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, sở, ban, ngành, trường đại học… dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Trong 15 năm qua, đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tính đến tháng 6-2022, thành phố có 18.466 CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, có 170 CBCCVC có trình độ tiến sĩ (có 1 Phó Giáo sư), 2.058 CBCCVC có trình độ thạc sĩ, 12.187 CBCCVC có trình độ đại học… Về lý luận chính trị, có 1.507 người có trình độ cao cấp, cử nhân; 5.621 người có trình độ trung cấp; 3.675 người có trình độ sơ cấp. Hiện thành phố có 5 trường đại học, với 3.926 cán bộ, giảng viên và người lao động; trong đó có 21 Giáo sư; 206 Phó Giáo sư; 760 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 1.995 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I… Đặc biệt, có 1 nhà khoa học nữ vinh dự nhận Giải thưởng Kovalevskaia và 2 nhà khoa học nam được tôn vinh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của cả nước.

Trong nhiều năm qua, các chương trình, dự án khoa học công nghệ đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả; đặc biệt của đội ngũ trí thức Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL đóng góp rất lớn vào sự phát triển bền vững ĐBSCL trên cơ sở kết hợp giữa sáng tạo, các thành tựu khoa học, công nghệ địa phương và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thế giới. Các viện, trường có đội ngũ nhà khoa học phát triển mạnh, đóng góp trong việc xây dựng đơn vị, phát triển thành phố và đất nước. Giai đoạn 2016-2020, các nhà khoa học đã có 2.724 công trình được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao, tăng về số lẫn chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số hạn chế như chưa có chiến lược định hướng lâu dài về công tác trí thức; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa tương xứng với tiềm năng; số lượng giảng viên ở các trường đại học có học hàm, học vị chưa đồng đều; việc đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo từ các đề tài, đề án mang tính ứng dụng thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn khiêm tốn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 27 trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh TP Cần Thơ đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài từ đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức. Tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tạo môi trường, điều kiện để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến; xây dựng quy chế hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, giám định đối với các chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ và môi trường... Chú trọng và kịp thời tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển các lĩnh vực của thành phố.

Dịp này, 12 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27.

Đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết