03/03/2008 - 09:53

Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Cần Thơ

Tổng doanh thu tăng gần 60%

Nhiều nhà máy đang được xây dựng tại KCN Trà Nóc 2.

(CT)- Theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, đến cuối tháng 2-2008, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút được 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 965 triệu USD. Trong đó có 117 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh. Trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp Cần Thơ đạt 205,5 triệu USD, tăng 58,7% so cùng kỳ năm 2007. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp được 134,7 triệu USD , tăng 75,4%; dịch vụ thương mại đạt 70,8 triệu USD, tăng 34,2%; xuất khẩu đạt 66,9 triệu USD, tăng 104,7%.

Trong 2 tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp Cần Thơ cũng thu hút thêm 5.500 lao động; nâng tổng số lao động đang làm việc lên 31.600 người. Trong đó có gần 29.000 lao động chính thức và 2.800 lao động thời vụ.

• Tin, ảnh: NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết