01/03/2009 - 22:58

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi thư chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Thiếu Niên Tiền Phong

(TTXVN)- Nhân dịp chuyên đề Thiếu nhi dân tộc của Báo Thiếu niên Tiền phong kỷ niệm 15 năm ra mắt bạn đọc (5/3/1994 - 5/3/2009), ngày 2/3/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi thư chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Thiếu niên tiền phong. Nội dung như sau:Nhân dịp chuyên đề Thiếu nhi dân tộc của Báo Thiếu niên tiền phong kỷ niệm 15 năm ra mắt bạn đọc, tôi gửi đến các đồng chí cán bộ, phóng viên lời chúc mừng thân thiết nhất.

Mười lăm năm qua, Báo Thiếu nhi dân tộc đã phấn đấu với trách nhiệm cao và có nhiều thành tích đáng ghi nhận, đổi mới nội dung và hình thức, có nhiều chuyên mục hấp dẫn và phù hợp, bổ ích đối với thiếu nhi, học sinh miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, thực sự là người bạn tốt, giúp các em bồi dưỡng tri thức và phát triển nhân cách. Báo Thiếu nhi dân tộc còn tổ chức được nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa; xây dựng được đội ngũ cộng tác viên đông đảo, trong đó có nhiều thiếu nhi dân tộc. Những thành tích và tiến bộ đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển miền núi và dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích và tiến bộ mà Báo Thiếu nhi dân tộc đã đạt được trong những năm qua.

Để thiết thực đóng góp cho sự nghiệp bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho miền núi và dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Báo Thiếu nhi dân tộc cần tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức, nội dung và tổ chức các hoạt động ngoài mặt báo tốt hơn nữa. Phải làm cho tờ báo có phong cách riêng hấp dẫn, thiết thực, phù hợp hơn nữa với các em thiếu nhi, học sinh miền núi và dân tộc; làm cho các em yêu mến, học tập được ở tờ báo nhiều điều bổ ích, hướng cho các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân mới, trực tiếp xây dựng và phát triển quê hương miền núi và dân tộc trong thời kỳ mới.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và trách nhiệm cao trước thế hệ trẻ, Báo Thiếu nhi dân tộc nói riêng và Báo Thiếu niên tiền phong nói chung sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết