21/04/2012 - 22:13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng

(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 21-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng).

Lãnh đạo Tổng cục 2 đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của Tổng cục, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX.

Hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân làm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết lên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Những năm gần đây, lực lượng tình báo quốc phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nỗ lực phấn đấu, khai thác có hiệu quả nhiều phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lực lượng tình báo quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hoạch định đường lối chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN... Lực lượng tình báo quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nói chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà lực lượng tình báo quốc phòng đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây; mong lực lượng tình báo quốc phòng tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của mình.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần sớm phát hiện âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại; chống chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về tổ chức lực lượng, định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, chủ động, tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng, Nhà nước ta về chính trị, ngoại giao, kinh tế...

Chia sẻ bài viết