13/11/2018 - 22:01

Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Tổ chức họp mặt kỷ niệm thay Lễ kỷ niệm

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thay cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương như Kế hoạch trước đó. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt buổi họp mặt kỷ niệm, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm.
Dự kiến, buổi họp mặt kỷ niệm này sẽ diễn ra vào tháng 1-2019.

P.V

Chia sẻ bài viết