08/08/2014 - 22:41

Tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi

(CT) - Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi trong TP Cần Thơ năm 2014 – 2015. Theo đó, tất cả trẻ từ 1-14 tuổi trên địa bàn thành phố, không phân biệt địa bàn cư trú, có hay không có hộ khẩu, trừ những trẻ vừa được tiêm vắc-xin Sởi, Sởi - Rubella hoặc Sởi - Quai bị - Rubella trước ngày tiêm của chiến dịch trong vòng 1 tháng đều thuộc diện tiêm.

Chiến dịch tiêm được thực hiện làm 3 đợt: Đợt 1, tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Thời gian: Tiêm tại trường học cho các nhóm trẻ ở nhà trẻ, mẫu giáo từ ngày 13-10 đến 15-10-2014; tiêm tại trạm y tế cho các trẻ chưa đi học và nhóm trẻ gia đình: từ ngày 16-10 đến 19-10-2014; tiêm vét tại trạm y tế vào 2 ngày 4 và 5-11-2014.

Đợt 2, tiêm cho trẻ từ 6-10 tuổi. Thời gian, tiêm tại trường học cho các học sinh tiểu học, từ ngày 24-11 đến 28-11-2014; tiêm tại trạm y tế cho các trẻ từ 6-10 tuổi chưa đi học vào 2 ngày 29 và 30-11-2014; tiêm vét tại trạm y tế, vào 2 ngày 4 và 5-12-2014.

Đợt 3, tiêm cho trẻ từ 11-14 tuổi. Thời gian, tiêm tại trường cho các học sinh THCS từ ngày 19-1 đến 22-1-2015; tiêm tại trạm y tế cho các trẻ từ 11-14 tuổi chưa đi học vào 2 ngày 23-1 và 24-1-2015; tiêm vét tại trạm y tế vào 2 ngày 4 và 5-2-2015.

Sở Y tế cũng cho biết, Ban chỉ đạo chiến dịch được thành lập ở 3 cấp: thành phố, quận, huyện và xã, phường. Ngoài ra, ngành y tế cũng tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức đội cấp cứu, tổ chức tiêm thí điểm… phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền cổ động trước và trong đợt tiêm; điều tra lập danh sách trẻ cần tiêm ở trường học và cộng đồng…

H.Hoa

Chia sẻ bài viết