26/06/2008 - 08:18

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong các dự án nhà ở thương mại

Sáng 25-6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 3 Luật: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật năng lượng nguyên tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị quyết về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3 tháng 6 năm 2008.

Nghị quyết về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu căn hộ chung cư trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, chưa cho phép mua và sở hữu các loại nhà ở là biệt thự hoặc nhà ở riêng lẻ khác.

Đối với cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu 01 căn hộ trong cùng một thời điểm cư trú tại Việt Nam. Thời hạn sở hữu căn hộ tối đa là 50 năm và chủ sở hữu chỉ được sử dụng để ở, không được cho thuê, không được sử dụng căn hộ đã mua vào các mục đích khác. Trường hợp đang có sở hữu căn hộ mà chủ sở hữu được thừa kế hoặc được tặng cho nhà ở khác thì chỉ được lựa chọn sở hữu 01 căn hộ.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì được quyền mua và sở hữu một hoặc một số căn hộ chung cư tại các dự án phát triển nhà ở thương mại. Thời hạn sở hữu căn hộ của doanh nghiệp tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư...

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2009 và có thời hạn thực hiện trong 5 năm. Khi Nghị quyết hết hiệu lực thì các chủ sở hữu nhà ở vẫn được sở hữu nhà ở theo thời hạn đã ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết