29/05/2023 - 18:43

Tin buồn 

Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Bộ CHQS thành phố Cần Thơ; Ðảng ủy, HÐND, UBND, UBMTTQVN, Hội CCB phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ðồng chí Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân TRẦN PHI HỔ;

Tên khai sinh: Trần Văn Quý;

Sinh ngày: 16-02-1953;

Quê quán: Xã Trần Phán, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

Trú quán: Số 579A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

Ðảng viên Ðảng cộng sản Việt Nam; nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Bí thư Ðảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 9, đã nghỉ hưu.

Ðược Ðảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng:

- Huân chương Ðộc lập hạng Ba;

- Huân chương Quân công hạng Ba;

- Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba;

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng.

Ðồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 48 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2023. Tại nhà riêng.

Lễ viếng tổ chức hồi 10 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2023, tại nhà riêng (Số 579A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ);

Lễ truy điệu tổ chức hồi 14 giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2023;

Di quan hồi 14 giờ 50 phút cùng ngày; an táng tại đất nhà (Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

TÓM TẮT TIỂU SỬ
Đồng chí Trung tướng,
Anh hùng LLVT nhân dân Trần Phi Hổ
Đồng chí Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Phi Hổ, sinh ngày 16 tháng 02 năm 1953 tại xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; trú quán tại: Số 579A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Đồng chí sinh ra và lớn lên trong gia đình, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Sớm được giác ngộ, với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng căm thù giặc sâu sắc, đồng chí đã tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Từ tháng 5-1969 đến tháng 01-1974: Chiến sĩ Du kích mật; Ấp đội trưởng; Trung đội trưởng du kích; Xã đội phó; Xã đội trưởng xã Trần Phán, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải (nay là xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 22-3-1973;
- Từ tháng 02-1974 đến tháng 3-1977: Đại đội trưởng Địa phương quân huyện Ngọc Hiển; Phó Đại đội trưởng Huyện đội Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải  (nay là tỉnh Cà Mau);
- Từ tháng 4-1977 đến tháng 11-1977: Đại đội trưởng Trường huấn luyện tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau);
- Từ tháng 12-1977 đến tháng 3-1978: Phó Đại đội trưởng Tiểu đoàn U Minh 2, Bộ CHQS tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau);
- Từ tháng 4-1978 đến tháng 12-1979: Đại đội trưởng; Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 157, Sư đoàn 339, Quân đoàn 4;
- Từ tháng 01-1980 đến tháng 12-1980: Học viên Trường Quân chính Quân đoàn 4;
- Từ tháng 01-1981 đến tháng 9-1985: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6;  Tham mưu trưởng; Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 157, Sư đoàn 339, Quân khu 9;
- Từ tháng 10-1985 đến tháng 9-1988: Học viên Trường Văn hóa và Trường H16, Quân khu 9;
- Từ tháng 10-1988 đến 8-1989: Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 339, Quân khu 9;
- Từ tháng 9-1989 đến tháng 7-1991: Học viên Học viện Lục quân;
- Từ tháng 8-1991 đến tháng 4-1994: Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 339, Quân khu 9;
- Từ tháng 5-1994 đến tháng 12-2001: Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8, Quân khu 9;
- Từ tháng 01-2002 đến tháng 6-2004: Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9;  
- Từ tháng 7-2004 đến tháng 11-2007: Phó Tư lệnh Quân khu 9;
- Từ tháng 12-2007 đến tháng 5-2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9;
- Từ tháng 6-2011 đến tháng 3-2016: Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tháng 4-2016: Đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội cho nghỉ theo chế độ. 
- Đồng chí được thăng quân hàm Thượng tá tháng 10-1992, Đại tá tháng 9-1996, Thiếu tướng tháng 7-2003, Trung tướng tháng 12-2007; được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tháng 7-2012. 
 KHEN THƯỞNG
- Huân chương Độc lập hạng Ba;
- Huân chương Quân công hạng Ba;
- Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba;
- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Chia sẻ bài viết