17/10/2017 - 13:24

Tìm sự đồng thuận để xây dựng tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên phồn thịnh 

(CTO)- Sáng 17-10, tại TP Cần Thơ, Ban Điều hành xây dựng Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” đã có cuộc họp rà soát nội dung Tầm nhìn chiến lược của Đề án này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ANH KHOA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi nhấn mạnh, cuộc họp tìm sự thống nhất về nội dung Tầm nhìn chiến lược của Đề án, trước khi trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. Đồng thời thảo luận, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án và nguồn kinh phí thực hiện.

Thực hiện Thông báo kết luận số 332/TB-VPCP ngày 14-10-2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, UBND tỉnh An Giang đã phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, TP Cần Thơ và các nhà khoa học xây dựng dự thảo nội dung Tầm nhìn chiến lược cho Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên.

Dự thảo Tầm nhìn chiến lược của Đề án đã được các tỉnh trong tiểu vùng góp ý, đồng thời đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp các bộ, ngành Trung ương. Nhìn chung, dự thảo nội dung Tầm nhìn chiến lược cho Đề án nhận được sự thống nhất cao; đồng thời các bộ, ngành cũng hoan nghênh tỉnh An Giang và các tỉnh, thành Tiểu vùng Tứ Giác Long Xuyên đã chủ động xây dựng Tầm nhìn chiến lược của Tiểu vùng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi xây dựng Đề án chi tiết.

Đề án nhằm xây dựng một tiểu vùng phồn thịnh, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển bền vững thông qua liên kết hợp tác, điều phối tốt giữa các địa phương trong tiểu vùng. Các địa phương xác định 7 liên kết trọng tâm, đó là: quy hoạch, kế hoạch (bố trí không gian phát triển); sản xuất và xúc tiến thương mại nông nghiệp, thủy sản; phát triển du lịch; quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng biến đổi khí hậu; thu hút đầu tư; thiết lập hệ thống thông tin vùng; xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết