12/04/2018 - 08:56

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy 

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục… góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện NQTW4, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc. Đa số cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nhận thức rõ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình (TPB&PB), chỉ rõ những biểu hiện suy thoái để khắc phục; nêu cao trách nhiệm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của bản thân và gia đình. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng, qua đó đã xử lý các vụ việc sai phạm, gây bức xúc dư luận, tạo được niềm tin của CB, ĐV và nhân dân…

Thưa đồng chí, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, đồng chí tâm đắc với những kết quả nào?

- BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện NQTW4 khóa XII. Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động và mỗi CB, ĐV đều làm bảng cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết có trên 99% ĐV tham dự. Đặc biệt, BTV Thành ủy đã tổ chức 2 hội nghị bàn giải pháp tổ chức thực hiện NQTW4 khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính, với hơn 1.000 CB lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp tham dự. Đây là cách làm mới, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố. Nhiều cấp ủy đảng có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Điển hình như Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động phong trào “tự soi, tự sửa”; Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác TPB&PB”; Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ thực hiện kế hoạch đối thoại giữa BTV quận ủy, huyện ủy với cấp ủy, ĐV cơ sở…

Công tác TPB&PB theo NQTW4 khóa XII, gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm, TPB&PB năm 2016 và 2017 có 4 tập thể và 47 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; có 41 cá nhân vi phạm Quy định số 03-QĐ/TU của BTV Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 168 ĐV vi phạm, trong đó có 5 CB thuộc diện Thành ủy quản lý (có 3 Thành ủy viên); xóa tên 225 trường hợp không còn đủ tư cách ĐV, cho ra khỏi Đảng 102 trường hợp, khai trừ 18 trường hợp. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã rà soát, mạnh dạn xử lý, thay thế, điều chỉnh CB có biểu hiện suy thoái, uy tín suy giảm. Thành phố đã xử lý 7 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc dư luận, được nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy (bìa phải) tham quan mô hình cải tạo vườn, trồng cây ăn trái ở huyện Thới Lai.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy (bìa phải) tham quan mô hình cải tạo vườn, trồng cây ăn trái ở huyện Thới Lai.

 

Thưa đồng chí, đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế bước đầu đạt kết quả ra sao?

- Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, vì đụng chạm đến quyền lợi của CB, công chức (CC), viên chức (VC). Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện, BTV Thành ủy chỉ đạo tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể; các cơ quan khối nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Trung ương. Đến nay, đã giảm được 11 phòng thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ngành thành phố và 35 đơn vị sự nghiệp; giải thể 3 công đoàn ngành và 9 công đoàn giáo dục quận, huyện.

BTV Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức lại Văn phòng Thành ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đề án sắp xếp kiện toàn Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe CB Thành ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức từng cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. BTV Thành ủy thống nhất 5/9 quận, huyện thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện; tất cả 9 quận, huyện thực hiện bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; 18/85 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; 2/9 quận, huyện thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ. Chỉ đạo định hướng kiện toàn 107 đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể 6 đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính từ năm 2018 đến 2020 là 41 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về việc tinh giản biên chế, theo sự chỉ đạo của BTV Thành ủy, đến nay, thành phố đã cắt giảm 374 biên chế trong các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và đang chỉ đạo tiếp tục tinh giản 10% trong giai đoạn 2018-2021; tinh giản và cắt giảm 1.507 biên chế trong khối cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và đang chỉ đạo tiếp tục cắt giảm thêm 819 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, đến cuối năm 2018 thành phố sẽ tinh giản 2.326 biên chế trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 92,08% kế hoạch đề ra.  

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện NQTW4, NQTW6 khóa XII còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế gì cần khắc phục, thưa đồng chí?

- Theo tôi, việc thực hiện NQTW4 khóa XII của thành phố vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục. Đó là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Một số CB lãnh đạo, quản lý chưa quyết liệt thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số tổ chức đảng quản lý ĐV chưa chặt chẽ. Công tác TPB&PB có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm. Một số tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chưa cụ thể, thiếu tính quyết liệt.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, kịp thời. Một số vụ việc được phát hiện qua kiểm tra, giám sát, nhưng xử lý còn chậm. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được như mong muốn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB có nơi chưa gắn với yêu cầu sử dụng; vẫn còn thiếu CB giỏi, CB đầu ngành. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Cải cách hành chính ở một số khâu, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu...

Thưa đồng chí, thời gian tới, BTV Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện những công tác trọng tâm nào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện NQTW4 gắn với NQTW6 khóa XII?

- BTV Thành ủy chỉ đạo tiếp tục quán triệt NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với NQTW6 khóa XII sâu rộng trong CB, ĐV. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác TPB&PB, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải làm gương để cấp dưới noi theo. Chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và CB, ĐV thực hiện nghiêm túc việc cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng hàng năm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để CB, ĐV, CC, CV gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh chống 27 biểu hiện suy thoái...

BTV Thành ủy chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt việc tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC. Mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những CB, CC, VC không bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng xây dựng tác phong công tác của CB, CC, VC gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện và xét xử đối với các vụ việc vi phạm…  

Xin cảm ơn Bí thư Thành ủy!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết