28/11/2022 - 19:55

Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 28-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND TP Cần Thơ tổ chức thẩm tra báo cáo và tờ trình kèm dự thảo nghị quyết (lĩnh vực kinh tế, ngân sách) do UBND thành phố trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HÐND thành phố. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các đồng chí lãnh đạo HÐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố… đến dự.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố dự buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố, đại biểu chỉ ra một số nội dung dự kiến trình HÐND thành phố căn cứ vào văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành, thiếu hồ sơ, thủ tục. Ðại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, cập nhật đầy đủ các căn cứ pháp luật, hồ sơ, thủ tục cần thiết để HÐND thành phố xem xét, quyết định. Qua thẩm định, đại biểu đề nghị UBND thành phố đề nghị HÐND sửa đổi, bổ sung nội dung một nghị quyết của HÐND, làm cơ sở tổ chức thực hiện các chủ trương khác của HÐND thành phố có liên quan.

Riêng vấn đề đầu tư công, đại biểu đề nghị UBND thành phố nêu giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn để xử lý, khắc phục tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian, hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành. Ðối với những dự án, công trình bức xúc, cần thiết để phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố thì cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành. Ðại biểu cũng đề nghị HÐND thành phố không thông qua những dự án, công trình chưa đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đại biểu đánh giá cao nỗ lực của UBND, các sở, ngành, đia phương trong điều hành, tổ chức thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu theo nghị quyết HÐND thành phố đề ra. Ðại biểu đề nghị UBND thành phố đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp hơn trong năm 2023, nhất là cần có cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản… nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể đối với các báo cáo khác của UBND thành phố.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết