30/08/2017 - 14:43

Tiếp tục nhân rộng và xây dựng mới các mô hình về bình đẳng giới 

(CT)- Đó là chỉ đạo của ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2007-2017, do Ban Vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức sáng 29-8-2017.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật BĐG giai đoạn 2007-2017.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Tâm lưu ý các ngành, các cấp thành phố, nhất là hai ngành chủ công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ) quan tâm một số nhiệm vụ. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác BĐG và VSTB của phụ nữ; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, giáo dục thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện BĐG... Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về thực hiện hoạt động BĐG; các trường hợp vi phạm pháp luật về BĐG; triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt nhân rộng các mô hình tốt và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về BĐG.

10 năm qua, các cấp lãnh đạo, Ban VSTB của phụ nữ và ban, ngành, đoàn thể nỗ lực triển khai Luật BĐG, Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020. Ở lĩnh vực kinh tế, lao động, đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ về tiền lương, đào tạo nghề,... Nhiều nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý, sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc tại cơ sở; 72% người gây bạo lực gia đình được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống BLGĐ và 100% nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng...      

Dịp này, UBND TP Cần Thơ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi Luật BĐG trên địa bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2007-2017.    

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết