09/06/2011 - 08:27

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Trong tháng 6-2011, Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy sẽ bắt đầu đợt làm việc trực tiếp với Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Bí thư, Phó Bí thư 85 xã, phường, thị trấn về tình hình hoạt động từ đầu năm đến nay và công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là NQ22). Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã dành cho phóng viên Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn nhanh về nội dung, mục đích của đợt làm việc này.

Đánh giá những kết quả đạt được trong hơn 3 năm lãnh đạo triển khai, thực hiện NQ22 của Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết:

Tiếp thu kế hoạch chỉ đạo của Trung ương về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thành ủy Cần Thơ đã sớm xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quán triệt rộng rãi trong cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và quan tâm lãnh đạo sâu sát quá trình thực hiện, từ đó có những tiến bộ đáng kể.

Chi bộ Quân sự phường An Phú (quận Ninh Kiều) họp triển khai nhiệm vụ phối hợp tuần tra, canh gác
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 6-2011. Ảnh: ANH DŨNG 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, giúp cán bộ đảng viên có khả năng tư duy độc lập, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ; gắn liền với xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng và tạo sự chuyển biến tốt trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Các cấp ủy đảng rất quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhiều năm qua, số đảng viên mới kết nạp hàng năm của đảng bộ không chỉ tăng số lượng mà chất lượng cũng được nâng lên; số đảng viên mới là nữ, công nhân, nông dân sản xuất giỏi, trí thức trẻ, quần chúng ưu tú vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc... ngày càng nhiều. TCCSĐ ở các loại hình cũng được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới. Công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ đảng viên được thực hiện đồng bộ; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ có chuyển biến rõ nét, cơ bản phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố. So với năm 2007, liên tục 2 năm 2008, 2009 số TCCSĐ yếu kém giảm 0,12%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng 5,19%, vi phạm tư cách giảm 0,01%. Riêng năm 2010, có 87,21% TCCSĐ trong đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tăng 3,52% so với năm 2009. Số đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95,17%, tăng 0,12% so với năm trước...

Những chuyển biến trong công tác Đảng cũng đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của của thành phố, thúc đẩy TP Cần Thơ không ngừng phát triển, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

* Thưa đồng chí Bí thư, việc Thường trực Thành ủy tổ chức đợt làm việc với các TCCSĐ trực thuộc về việc triển khai, thực hiện NQ22 phải chăng với mong muốn các cấp ủy đảng nhận thức, lãnh đạo triển khai, thực hiện NQ22 đạt yêu cầu cao hơn?

- Nhiều dự đoán, phân tích tình hình cho thấy, trong năm 2011 này Cần Thơ sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2010 và của cả nhiệm kỳ 2005-2010; sau khi cân nhắc, tính toán cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định đặt mức phấn đấu cao hơn năm trước đối với một số chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế (GDP) 16%; thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 42,8 triệu đồng, tương đương 2.140 - 2.150 USD; tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao là 5.467 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 32.000 tỉ đồng; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo. Tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên; kết nạp 2.100 đảng viên mới... Thành ủy nhận thức sâu sắc rằng, để đạt được nhiệm vụ đã đề ra, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; các TCCSĐ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín và khả năng tập hợp nhân dân là yếu tố quyết định việc thực hiện đạt kết quả tốt NQ22.

Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, thời gian qua, một số cấp ủy vẫn còn hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai, tổ chức thực hiện NQ22 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này của Thành ủy bằng kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị. Việc phối hợp thực hiện NQ22 giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ. Một số cấp ủy thiếu quyết tâm thực hiện... Những nguyên nhân đó đã dẫn đến thực tế là công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số nơi chậm đổi mới, tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng đảng viên mới kết nạp không đều. Quy hoạch cán bộ thực hiện còn chậm, công tác đào tạo còn mang tính chắp vá, chưa gắn quy hoạch với yêu cầu đào tạo và sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ...

Thông qua đợt làm việc này, ngoài việc nắm tình hình chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của các cấp ủy cơ sở, Thành ủy cũng sẽ tìm hiểu sâu thêm về mặt thuận lợi, khó khăn - cả khách quan và chủ quan trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy các TCCSĐ; nhất là trong mối quan hệ giữa công tác đảng với công tác chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với thủ trưởng cơ quan; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của các cấp ủy cơ sở... từ đó có những chủ trương, giải pháp nhằm lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THANH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết