28/07/2011 - 08:42

Tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Ngày 27-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Thời gian còn lại trong ngày, các vị đại biểu Quốc hội họp trao đổi ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Thứ năm, ngày 28-7-2011, Quốc hội làm việc tại Đoàn.

Chia sẻ bài viết