14/12/2011 - 09:15

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

(CT)- Ngày 13-12-2011, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Đ/c Nguyễn Phiêu Luân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2011. Ảnh: TRẦN ANH THẮNG 

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng, công tác tuyên giáo được triển khai và tổ chức thực hiện khá đồng bộ, đạt kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương; nhất là triển khai học tập nghị quyết đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, nghị quyết ĐH đại biểu đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII và Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ vũ các sự kiện chính trị của cả nước và thành phố; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội (KT-VH-XH) của địa phương... Công tác khoa giáo năm 2011 có bước chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH của thành phố.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2012, đồng chí Trương Minh Nhật, Vụ Trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tại TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Năm 2012, Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, trong đó cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, tích cực thực hiện chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu: Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực tham mưu với các cấp ủy, kịp thời nắm diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, có tính chất phức tạp; tiếp tục tuyên truyền cổ vũ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, quan liêu và tệ nạn, tiêu cực trong xã hội. Song song đó, công tác tuyên giáo phải tập trung tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH, giữ vững an ninh, quốc phòng... góp phần tạo điều kiện để TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết