25/01/2011 - 08:17

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Tiếp tục chủ động tham gia đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Ngày 24-1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (VP BCĐ), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đề nghị: năm 2011, VP BCĐ cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính năng động, sáng tạo... nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động tham gia đề xuất các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, nhất là tham gia đề xuất hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng.

Năm qua, VP BCĐ đã tham mưu, đề xuất đưa 27 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện cần theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo (trong đó BCĐ chỉ đạo 13 vụ, Văn phòng BCĐ theo dõi, đôn đốc 14 vụ). Hiện, trong 13 vụ án BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã có 1 vụ xét xử phúc thẩm, 1 vụ xét xử sơ thẩm, 2 vụ tòa án thụ lý, 7 vụ đang điều tra và điều tra bổ sung, 2 vụ đình chỉ và tạm đình chỉ điều tra. Đối với 14 vụ án BCĐ giao VP BCĐ theo dõi, đôn đốc, đến nay đã có 2 vụ xét xử phúc thẩm, 2 vụ xét xử sơ thẩm, 1 vụ tòa án thụ lý, 3 vụ Viện kiểm sát truy tố, 6 vụ cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung.

MINH THƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết