19/04/2014 - 21:23

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1649/UBND-VX, ngày 14-4-2014 về tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính thành phố giai đoạn 2011-2013.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tiếp tục phát huy kết quả tích cực, khắc phục hạn chế vướng mắc; đảm bảo HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO là công cụ hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính đơn vị, địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thành phố tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, tích cực chỉ đạo sâu sát và kịp thời hướng dẫn trong triển khai thực hiện cũng như hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho các đơn vị khi duy trì tính hiệu lực của hệ thống ISO thời gian tới. Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xem xét, phân bổ kinh phí duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước thành phố được cấp giấy chứng nhận và các đơn vị mới bắt đầu triển khai và hoạt động của các đơn vị thường trực được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc áp dụng ISO các cơ quan theo quy định.

UBND thành phố thống nhất nội dung kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước năm 2014 do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban quản lý việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

C.H

Chia sẻ bài viết