19/01/2011 - 09:37

Tiếp sức giúp hộ nghèo vươn lên...

Năm 2010, TP Cần Thơ cơ bản hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước từ Chương trình mục tiêu giảm nghèo (CTMTGN). Ở từng địa phương, với sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền đoàn thể, nhiều hộ nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ để có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm thiểu tỷ lệ hộ nghèo từng năm của thành phố…

* Trên 3.100 hộ thoát nghèo...

Năm 2010, thành phố thực hiện nhiều chính sách, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, nổi bật như: cấp 121.541 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, miễn giảm học phí cho 2.128 học sinh nghèo, phát vay cho trên 35.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, dạy nghề miễn phí cho 460 người nghèo, xây dựng và sửa chữa 2.163 nhà ở cho người nghèo. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ khoảng 308 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vận động khác.

Đó là những con số thuyết phục được ghi nhận tại báo cáo tổng kết CTMTGN năm 2010. Đó không chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của nhà nước và cộng đồng đối với người nghèo, mà còn ghi nhận ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, biết tận dụng linh hoạt sự trợ giúp của 3.160 hộ. Như vậy, cuối năm 2010, toàn thành phố còn 13.563 hộ nghèo, tỷ lệ 4,63%, giảm tương đương 1% so với kế hoạch mục tiêu giảm nghèo năm 2010.

Được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo có điều kiện buôn bán nhỏ tại nhà, tăng thu nhập.       

Trong năm qua, hầu hết các quận, huyện đều nỗ lực thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ và tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để giúp đỡ thêm về vật chất cho người nghèo. Phát huy thế mạnh và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách, các địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn cho người nghèo trên địa bàn. Có thể kể đến huyện Cờ Đỏ đã triển khai khá hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở, dạy nghề cho hộ nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn theo Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Chính phủ. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,97% (đầu năm 2010) còn 10,4% (cuối năm 2010) trong toàn huyện. Quận Bình Thủy làm tốt công tác vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng nhà đại đoàn kết, giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nếu tỷ lệ hộ nghèo của quận đầu năm 2010 là 3,43% thì đến cuối năm 2010 còn 2,28%...

* Cần lộ trình giảm nghèo

Đánh giá kết quả của CTMTGN năm qua, Ban chỉ đạo Chương trình nhấn mạnh đến sự quan tâm của các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương. Đặc biệt, vai trò chủ động của các đoàn thể trong theo dõi, giám sát và phản ánh kịp thời những khó khăn cũng như nguyện vọng của người nghèo đến các ngành chức năng để giải quyết thỏa đáng,... Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện CTMTGN cũng được nhà nước phân bổ kịp thời và tăng nhiều so với các năm trước, thuận lợi để các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo được triển khai nhanh, đồng bộ ngay từ đầu năm. Thành phố còn tiếp nhận từ Ngân hàng Thế giới dự án “Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL”, thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đối tượng cận nghèo. Thông qua các chương trình hỗ trợ, đã có nhiều hộ nghèo ở vùng sâu được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện CTMTGN vẫn còn tồn tại khó khăn. Đó là đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp thường xuyên biến động, chưa đào tạo, bổ sung kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng công tác giảm nghèo địa phương.

Kết quả đợt tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo ở TP Cần Thơ cho thấy, năm 2011, toàn thành phố có 22.986 hộ nghèo (tỷ lệ 7,85%) và 18.863 hộ cận nghèo (tỷ lệ 6,44%) (theo tiêu chí mới). Điều này đồng nghĩa với việc thành phố phải tích cực và năng động đưa ra nhiều giải pháp giảm nghèo trong giai đoạn mới.

Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, năm 2011, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động giảm nghèo, như: truyền thông và nâng cao năng lực giảm nghèo; thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn vay, dạy nghề, nhà ở, y tế, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; quản lý và cập nhật các dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo... Để công tác giảm nghèo triển khai hiệu quả, bên cạnh nguồn kinh phí từ Trung ương và địa phương, các ngành, các cấp chức năng thành phố có kế hoạch lồng ghép thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo với chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực trong và ngoài nước, vận động xã hội hóa và các hình thức trợ giúp khác từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm, đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện, tạo ra sự thi đua giảm nghèo giữa các địa phương.

Năm 2011, trên cơ sở tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, Chính phủ sẽ nghiên cứu phê duyệt CTMTGN giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, triển khai nhiều chủ trương, đề án mới. Trong đó đáng chú ý là Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Theo đó, TP Cần Thơ tiếp tục xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm với những mục tiêu, giải pháp thiết thực và hiệu quả trong từng năm theo hướng căn cơ, bền vững. Để người nghèo có thêm cơ hội vươn lên, thành phố cần có kế hoạch giảm nghèo mang tính đột phá trong hỗ trợ vốn, xây dựng kế hoạch và mô hình làm ăn hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho người nghèo. Một vấn đề quan trọng là các đoàn thể cần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực, chịu khó, tiết kiệm, chọn việc làm phù hợp để thoát nghèo bền vững của hộ nghèo.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết