17/04/2008 - 09:14

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Tiền Giang cần đẩy nhanh lộ trình cải cách tư pháp, mở rộng tranh tụng dân chủ, tránh oan sai nhưng không để lọt người, lọt tội

Chiều 15 và ngày 16-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại Tiền Giang về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 theo Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị.

 Chủ tịch nước thăm hỏi cán bộ Ban cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang. Ảnh: TRÀNG DƯƠNG (TTXVN)

Chủ tịch nước đã biểu dương tỉnh Tiền Giang về những thành tựu đạt được trong công tác cải cách tư pháp, đồng thời nhắc nhở địa phương về những tồn tại cần khắc phục. Đó là chương trình trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp của tỉnh chưa được cụ thể hóa; khả năng thực hiện chưa đồng bộ; công tác thi hành án dân sự còn gặp nhiều khó khăn; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều ở từng nơi và từng cấp... Đáng lưu ý, tình hình tội phạm nhìn chung có chiều hướng gia tăng, công tác phối hợp phòng ngừa tội phạm chưa vững chắc, trang thiết bị phục vụ công tác và chế độ đãi ngộ cho cán bộ có chức danh pháp lý chưa thỏa đáng... Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp và sự cần thiết gắn công tác kiện toàn mạng lưới tư pháp các cấp với nâng chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Theo Chủ tịch nước, thời gian tới Tiền Giang cần phát huy hơn nữa thành quả đạt được, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cải cách tư pháp, mở rộng tranh tụng dân chủ, tránh oan sai nhưng không để lọt người, lọt tội.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và quý 1-2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước những thành tựu lớn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đạt được. Năm 2007 tổng sản phẩm GDP của tỉnh tăng 13% so năm 2006. Quý 1-2008, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định với tổng sản phẩm GDP tăng 11,5% so cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu đáng mừng giúp tỉnh hoàn thành tốt chỉ tiêu cả năm 2008 cũng như nhiệm vụ đặt ra giai đoạn 2006 - 2010.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng thành tích trên chưa thật sự bền vững, địa phương chưa khai thác tốt thế và lực một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vị trí đắc địa trên bến dưới thuyền và quanh năm trái ngọt cây lành. Chủ tịch nước cho rằng tỉnh cần đầu tư tốt hơn cho nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, hình thành những vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu. Tỉnh Tiền Giang lưu ý cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư gắn với thu hút lao động, tạo chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để tăng trưởng kinh tế hiệu quả, tỉnh cần củng cố, nâng chất lượng hệ thống chính trị và tăng cường các biện pháp bình ổn giá, chống lạm phát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giúp nhân dân an tâm đẩy mạnh sản xuất đời sống.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết