08/10/2014 - 14:13

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TRUNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020

 Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng cho 11 đồng chí

(CT)- Ngày 7-10-2014, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014. Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự.

9 tháng qua, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng và các ngành tiếp tục khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của Đảng đến các cấp ủy đảng và đảng viên. Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu BTV ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2014-2015 và lần thứ hai giai đoạn 2015-2020. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu giúp BTV Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng – an ninh. Đồng thời, tổ chức 2 cuộc tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng”; ban hành hướng dẫn đại hội trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017. Công tác phát triển đảng viên được Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy đảng quan tâm, 9 tháng qua toàn thành phố đã kết nạp được 2.500 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và công tác đánh giá cán bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm giải quyết dứt điểm những nơi để xảy ra mất đoàn kết nội bộ và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020…

Tại hội nghị, có 11 cán bộ được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết