09/01/2019 - 06:11

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ 

(CT)- Ngày 8-1-2019, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy năm 2018. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QUỲNH LAM

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QUỲNH LAM

Năm 2018, BTV Quận ủy Bình Thủy đã cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả khá toàn diện. Về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2017, BTV Quận ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 73-KH/QU về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đạt được một số kết quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo BTV Quận ủy, Thường trực Quận ủy thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự trong xây dựng, quản lý đất đai;...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị BTV Quận ủy Bình Thủy tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của tập thể BTV, từng cá nhân; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; có giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, thiết thực, đi vào những vấn đề thời sự, nổi cộm…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết