31/05/2017 - 09:48

Cờ Đỏ

Thực hiện hơn 110 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới

(CT)- Thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", 5 năm qua (2012 đến nay), Huyện đoàn huyện Cờ Đỏ đã phát động các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện các công trình, phần việc cụ thể hỗ trợ địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể, tuổi trẻ huyện đã thực hiện 110 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, với tổng trị giá hơn 5,1 tỉ đồng. Tiêu biểu như san lấp mặt bằng 22km đường giao thông, sửa chữa và đổ bê tông 148km đường; xây dựng và sửa chữa 107 cầu giao thông... Các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Nổi bật hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tiếp nhận, triển khai dự án "Cộng đồng xanh" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tài trợ.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn của huyện còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tổ chức 5 hội thi tuyên truyền về môi trường; trồng gần 9.700 cây các loại; phối hợp treo 774 panô và đặt 700 cột cờ tuyên truyền về nông thôn mới và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; xây dựng nhiều tuyến đường đẹp, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

DÂN AN

Chia sẻ bài viết