08/12/2023 - 20:55

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường TRỰC Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố 

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HÐND thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đã có phát biểu quan trọng. Báo Cần Thơ lược ghi một số nội dung phát biểu của đồng chí.

Ðể đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Thành ủy, HÐND thành phố đề ra trong năm 2024, chủ tọa kỳ họp đề nghị các cấp, các ngành cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Về phát triển kinh tế, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục quản lý thu ngân sách nhà nước chặt chẽ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia...

Bên cạnh đó là huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, bến cảng, đường cao tốc, các tuyến đường kết nối, các dự án có tính liên vùng, dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện...

Ngày 2-12-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1519/QÐ-TTg phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ðây là một bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của thành phố trong tương lai. Ðề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch thành phố, nhất là triển khai những dự án có tính dẫn dắt, hình thành chuỗi liên kết tại Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại Cần Thơ theo đúng mục tiêu đề ra…

Về văn hóa - xã hội, tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục năm 2024. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ðề án số 09-ÐA/TU của Thành ủy về giáo dục thông minh và học tập suốt đời. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025 gắn với chủ động phòng, chống dịch bệnh...

Song song đó là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo các chủ trương của Ðảng và Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và các hoạt động, sự kiện chính trị của thành phố.

Ðể những Nghị quyết của HÐND thành phố vừa thông qua sớm đi vào thực tế cuộc sống, tôi đề nghị UBND thành phố, các ngành, các cấp nhanh chóng triển khai thực hiện, đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, sáng tạo. Xem đây vừa là chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, vừa là trách nhiệm trước nhân dân, vừa là vinh dự, uy tín của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.

THỤY KHUÊ

 

Chia sẻ bài viết