24/11/2022 - 07:29

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 

(CT) - UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2022-2030.

NCT tích cực tham gia và duy trì hoạt động thể dục dưỡng sinh để rèn luyện, tăng cường sức khỏe.

Theo đó, các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, huy động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy tối đa tiềm năng, vai trò NCT tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của địa phương; tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi NCT. Song song đó, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội NCT khuyết tật, diện hộ nghèo không người phụng dưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp trợ giúp cũng như phân công trách nhiệm từng sở, ngành để chăm lo và phát huy vai trò NCT. Cụ thể, NCT được trợ giúp về y tế, chăm sóc sức khỏe, pháp lý; phát triển mạng lưới, cơ sở trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở; tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; phòng, chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai. Các cấp, ngành chức năng thành phố tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp NCT; tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế về NCT và vấn đề già hóa dân số…

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết