15/12/2011 - 09:39

Thực hiện 43 dự án để phát triển bền vững biển, đảo

(TTXVN)- Ngày 14-12, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức triển khai các dự án 2012, nhằm tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Năm 2012, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án phục vụ quản lý nhà nước ngành biển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng; xây dựng kế hoạch trở thành quốc gia giàu về biển, mạnh về biển; phối hợp với các địa phương triển khai, xây dựng khung thể chế, chính sách quản lý tổng hợp. Theo ông Nguyễn Văn Cư, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012, Bộ giao cho Tổng cục thực hiện 43 dự án trọng tâm về phát triển cơ sở vật chất phục vụ trong lĩnh vực biển và hải đảo, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển 6 dự án, nguồn vốn sự nghiệp giáo dục - đào tạo là 1 dự án, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế là 28 dự án (có 6 dự án mở mới), nguồn vốn sự nghiệp môi trường 8 dự án (có 2 dự án mở mới).

Chia sẻ bài viết